Ледуховський Самійло Макарович

Ледуховський Самійло Макарович, земський суддя кременецький (1615–1638):
Печатка від 1627–1630 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді перехрещеного вилоподібного хреста, в другій частині – знак у вигляді хреста в колі під вістрям стріли, в третій частині – знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору (герб Лис), в четвертій частині – підкова кінцями догори в колі якої хрестик (герб Яструб); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає рука, що тримає меч, навколо щита намет; навколо літери: SŁSK.

восьмикутна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7266; спр. 7268; спр. 20656. 1627 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 208, арк. 1. 1630 р.
ANK, AS, Teka ХVІ, Plik 5.

Олег Однороженко