Лелека Яким

Лелека Яким, полковник перевізький:
Печатка від 1756 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому підкова кінцями догори під шестипроменевою зіркою; над щитом корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: LI.

овальна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 21, арк. 153v, 159v. 1756 р.

Олег Однороженко