Лемешевич Іван Кирдей

Лемешевич Іван Кирдей, земянин київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: ІК.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 233v. 1569 р.

Олег Однороженко