Ленкович Іпогорський Ян

Ленкович Іпогорський Ян, земський суддя мозирський:
Печатка від 1603 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола кінцями додолу з хвилястими перехрестями під хрестиком.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 3, арк. 4. 1603 р.

Олег Однороженко