Лесевський Альберт

Лесевський Альберт, войський стрийський (1554–1557):
Печатка від 1546 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола кінцями додолу під вістрям стріли (герб Огон); згори літери: АL.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 445. 1546 р.

Олег Однороженко