Лев І Данилович

Лев І Данилович, король Руський (1264–1301):
Печатка від 1264/1301–9.8.1316:

а. В усіяному зірками полі печатки рицар в лівиці тримає спис, правицею сперся на щит, праворуч півмісяць рогами догори, ліворуч цвяховий хрестик.

b. В полі печатки лев вліво спинається на скелю.

кругла, розмір 70 мм.

Джерела:
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 81, n. 1. 9.8.1316.
MNK, Rkps 1482, Tom 2, karta 5. 9.8.1316.

Публікації:
Барвінський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки. – С. 254. 9.8.1316.
Гречило А. Земельна геральдика. – С. 42. 9.8.1316.
Гречило А. Територіальні символи Галицько-Волинської держави. – С. 129. 9.8.1316.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 123, мал. 110. 9.8.1316.
Дашкевич Я. Геральдичне зображення лева. – С. 7, мал. 1–4. 9.8.1316.
Карамзин Н. История государства Российского. – Том IV. – С. 292, прим. 204. 9.8.1316.
Купчинський О. Акти та документи. – С. 147–148; табл. 3; табл. 4, мал. а, б. 9.8.1316.
Лаппо-Данилевский А. Печати последних Галицко-Владимирских князей. – С. 222–223; табл. 2. 9.8.1316.
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск І. – С. 24. 9.8.1316.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – S. 145, n.281.
Lewicki A. Ruthenische Teilfürstentümer. – S. 173. 9.8.1316.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 293–294, n. 311, il. 203. 9.8.1316.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej. – S. 21–22, n. 697–698, il. 466–467. 9.8.1316.
Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. – S. 14. 9.8.1316.

Олег Однороженко