Левицький Ян

Левицький Ян, земянин більський:
Печатка від 10.4.1593–25.4.1593:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому оленячий та воловій роги; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет (герб Рогаля); згори літери: ІL.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 16, арк. 1v; спр. 18, арк. 2. 1593 р.
ANK, AS, Teka ІІ, Plik 26; Teka ХХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st.86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24. 10.4.1593–25.4.1593.

Олег Однороженко