Літинський Іван Яцкевич

Літинський Іван Яцкевич, земянин волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки знак у вигляді літери П під хрестиком і з відгалуженням на лівій щоглі; згори літери: ЛИ.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 367v. 1569 р.

Олег Однороженко