Логвинович Скугар

Логвинович Скугар, боярин любецький:
Печатка від 1570 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді шестипроменевої зірки над півколом, що лежить кінцями догори; згори літери: Л …

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 415. 1570 р.

Олег Однороженко