Лохвицька сотня

Печатка від 1751–1771 рр.:

В полі печатки прочинена вежа з трьома стрільницями, під трьома гострими дахами, які прикрашено кульками з прапорцями, середній з яких двокінцевий.

овальна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 136, арк. 9v, 13v; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 39v; спр. 307, арк. 57v. 1751–1771 рр.

Печатка від 1778 р.:

В полі печатки прочинена вежа під трьома гострими дахами, які прикрашено кульками.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ • СОТЄНА ЛОХВІЦКАѦ

овальна, розмір 32х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 341, арк. 41v (1778, Лохвиця).

Олег Однороженко