Лойкович Григорій Яцькович

Лойкович Григорій Яцькович, райця київський:
Печатка від 20.7.1614–20.8.1622:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді лапчастого хреста у сяйві; згори літери: Г : Ѧ.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 215v, 232v. 20.7.1614–19.4.1622.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 101, арк. 2. 20.8.1622.

Олег Однороженко