Лосятинський Миколай

Лосятинський Миколай, земянин волинський:
Печатка від 1641 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над колом, в середині якого хрестик; згори літери: МL.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8249. 1641 р.

Олег Однороженко