Лосицький Василь

Лосицький Василь, козак Стародубської сотні:
Печатка від 1765 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: перша і четверта частини – срібні, друга і третя – чорні; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52312. 1765 р.

Олег Однороженко