Лоза Яцько

Лоза Яцько, пан київський:
Печатка від 1509 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу над півколом, що лежить кінцями догори.

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 648. 1509 р.

Олег Однороженко