Лубенська сотня

Печатка від 1739–1778 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому закута в лати рука з шаблю, в кутах і середині щита п’ять колечок.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ СОТНИ [ГОРОД]ОВО[И] ПОЛКОВОИ ЛҮБЕСКОИ РКҮ 1739

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 183v; ф. 108, оп. 1; спр. 135, арк. 10v, 11; ф. 229, оп. 1, спр. 225, арк. 181. 1766–1778 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282. 1778 р.

Олег Однороженко