Лубенський гродський суд

Печатка від 1767–1780 рр.:

В полі печатки з хмари виходить рука з вагами.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СҮДА ГРОДСКОГО ЛҮБЄНСКОГО

овальна, розмір 38х31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51581 (1767, Лубни).
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 9664, арк. 2; ф. 64, оп. 1, спр. 415, арк. 10v; спр. 418, арк. 23v, 33v, 34, 39v, 41v, 44v, 45v; спр. 421, арк. 8v, 13v, 21v, 23v; ф. 108, оп. 1, спр. 23, арк. 288v; спр. 135, арк. 3v; оп. 2, спр. 1591, арк. 488, 502v, 503. 1778–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280. 1778–1779 рр.

Олег Однороженко