Лубенський полк

Печатка від 1746 р.:

В полі печатки виходить рука, що тримає пірнач, шаблю і стрілу вістрями вгору, здолу гармата на колесах і підставці, під якою купа куль і дві гармати, що виникають; праворуч літери: ПП, ліворуч літери: КЛ.

овальна, розмір 22х19,5 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8721, арк. 87v (1746, Лубни).

Публікації:
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 87, мал. 1746 р.

Печатка від 1751–1781 рр.:

В полі печатки з хмари виходить рука з пірначем, навколо рослинний візерунок.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПОЛКОВОИ ЛҮБЄНСКОИ КАНЦЄЛѦРIИ

овальна, розмір 26х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 12450, арк. 5; ф. 64, оп. 1, спр. 106, арк. 27v, 29v; спр. 108 а, арк. 13v, 16v, 25v, 36v, 40v, 42v, 50v, 57v, 63v, 67v; спр. 134, арк. 14v; спр. 153, арк. 17v, 23v, 25v; спр. 189, арк. 15v; спр. 216, арк. 21v; спр. 221, арк. 2v, 4v; спр. 222, арк. 16v; спр. 226, арк. 7v, 9v; спр. 241, арк. 10v; спр. 242, арк. 29v, 34, 41v; спр. 341, арк. 2v; спр. 357, арк. 2v; спр. 411, арк. 33v; спр. 416, арк. 2v, 3; ф. 83, оп. 1, спр. 142, арк. 122v, 124v, 146v; ф. 102, оп. 2, спр. 39, арк. 25v; ф. 108, оп. 2, спр. 907, арк. 100v; спр. 1325, арк. 83, 84v; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 72. 1751–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, табл. 1, мал. 5. 1754–1773 рр.

Олег Однороженко