Лубенський полковий суд

Печатка від 1751–1780 рр.:

В полі печатки з хмари виходить рука з вагами.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ СҮДА ПОЛКОВОГО ЛҮБЕНСКОГО

овальна, розмір 35х28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 209, арк. 17v, 25v, 33v; спр. 221, арк. 23v, 25v, 31v, 33v, 105v, 109v, 122v, 134v; спр. 227, арк. 21v; спр. 342, арк. 43v, 48v; спр. 348, арк. 4; спр. 372, арк. 11v, 16v; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 475v; ф. 102, оп. 1, спр. 33 а, арк. 18v. 1753–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279. 1763 р.
Дядиченко В. Нариси суспільно-політичного устрою. – С. 222.
Ситий І. До історії судових печаток Гетьманщини. – C. 3, мал. 2. 1751–22.ІІ.1755.
Стороженки. – Том VI. – С. 536.

Олег Однороженко