Лубковський Павло

Лубковський Павло, возний пинський:
Печатка від 1633 р.:

В полі печатки шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва).

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7339. 1633 р.

Олег Однороженко