Лукомль

Печатка від 1696 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому хрест в сяйві на кінцях якого кулі; над щитом забороло, навколо щита намет у вигляді рослиноподібного візерунку; згори літери: ПМ, здолу літери: ГЛ.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14628. 1696 р.

Печатка від 1746–1760 рр.:

В полі печатки рицарський хрест, на кінцях якого півкулі.
Напис по колу: ПЕЧАТ МѢСТА ЛҮКОМЛА

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51119; спр. 51120; спр. 51122. 1746 р.
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 307, арк. 127v. 1760 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 290. 1760 р.

Олег Однороженко