Лукомльська сотня

Печатка від 1752–1771 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вгору; над щитом забороло, навколо щита намет.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ МАЛОРОСИСКОГО ЛҮБЕНСКО ПОЛКҮ ЛҮКОМСКО СОТНѢ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 213; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 353v; спр. 333, арк. 270 аv; спр. 336, арк. 19, 21, 33, 63. 1752–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282, n. 1. 1760–1771 рр.

Печатка від 1771–1778 рр.:

В полі печатки хрест з вирізаними кінцями.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ : СОТЄННАѦ : ЛҮКОМ :

овальна, розмір 27х24мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 445, арк. 80v; ф. 98, оп. 2; спр. 270, арк. 468v; спр. 341, арк. 12v, 22v, 54v, 65v. 1771–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282, n. 2. 1771–1778 рр.

Олег Однороженко