Лясота Юрій

Лясота Юрій, земянин київський:
Печатка від 11.5.1624:

В полі печатки півкруглий щит, на якому олень; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: GL.

восьмикутна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 160, спр. 695, арк. 27 (11.5.1624, «Jerzy Liasota reka swa»).

Олег Однороженко