Лятичинський Миколай

Лятичинський Миколай, земський підсудок холмський (1505–1521):
Печатка від 1511–1521 рр.:

В полі печатки турнірний щит, на якому риба.

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. Perg. 6774; Perg. 6776; Perg. 6781; Perg. 6784; Perg. 6794. 1511–1521 рр.

Олег Однороженко