Либишевський Ян

Либишевський Ян, підстароста кременецький:
Печатка від 17.1.1602:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому голова бика (герб Венява); згори літери: ІL.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 21, арк. 1. 1602 р.
ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 85. 17.1.1602.

Олег Однороженко