Лиманська сотня

Печатка від 9.ІІІ.1765–24.ІІІ.1765:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому покладено в зірку пірнач і дві стріли вістрями вгору; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: ПЛ.

восьмикутна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 50, арк. 32v (9.ІІІ.1765, «із Лѣманскои сотєннои ратүшѣ»); спр. 54, арк. 21v (24.ІІІ.1765, «з Лиманской сотєнной ратушы»).

Олег Однороженко