Лищинський Казимир

Лищинський Казимир, земський підсудок берестейський:
Печатка від 1687 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три вруба під хрестиком, здолу мисливський ріжок; над щитом забороло, навколо щита намет; навколо літери: K … P.

овальна, розмір 30х24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8068; спр. 8069. 1687 р.

Олег Однороженко