Любельський Олізар Іванович

Любельський Олізар Іванович, пан пинський:
Печатка від 1517 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді літери П під хрестом і з трикутником на лівій щоглі.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ѠҮЛИЗАРОВА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 658. 1517 р.

Олег Однороженко