Любецька сотня

Печатка від 1748 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому вензель; над щитом корона; праворуч літера: П, ліворуч літера: С, здолу літера: Л.

овальна, розмір 25х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62331. 1748 р.

Публікації:

Печатка від 1751–1781 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель у вигляді літер СЛ; над щитом шоломова корона, в нашоломнику виникає орел; праворуч літера: Л, ліворуч літера: С.

овальна, розмір 31х28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56383. 1760 р.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 4515, арк. 2v; ф. 108, оп. 1, спр. 91, арк. 67, 122, 229; спр. 97, арк. 8; спр. 160, арк. 217, 324, 371; оп. 2, спр. 162, арк. 46v; спр. 343, арк. 37v; спр. 402, арк. 131; спр. 435, арк. 85; спр. 445, арк. 25v; спр. 456, арк. 22v; спр. 484, арк. 6; спр. 518, арк. 200v; спр. 559, арк. 98v; спр. 627, арк. 28, 110, 113; спр. 633, арк. 70; спр. 636, арк. 70; спр. 637, арк. 29v; спр. 638, арк. 27; спр. 645, арк. 40v; спр. 686, арк. 15; спр. 719, арк. 24; спр. 726, арк. 35; спр. 819, арк. 29v; спр. 836, арк. 266v; спр. 892, арк. 152v, 210; спр. 951, арк. 34; спр. 963, арк. 16; спр. 977, арк. 28; спр. 993, арк. 109; спр. 1033, арк. 29v; спр. 1050, арк. 31v; спр. 1059, арк. 210, 287; спр. 1066, арк. 5; спр. 1070, арк. 31; спр. 1097, арк. 32; спр. 1098, арк. 17; спр. 1110, арк. 110; спр. 1112, арк. 84; спр. 1173, арк. 209; спр. 1179, арк. 61v, 166v, 172v; спр. 1183, арк. 76, 124; спр. 1184, арк. 30; спр. 1201, арк. 38; спр. 1203, арк. 16v; спр. 1225, арк. 70; спр. 1274, арк. 425v; спр. 1289, арк. 31; спр. 1323, арк. 5 б, 61; спр. 1328, арк. 5; спр. 1352, арк. 184, 355; спр. 1384, арк. 10; спр. 1400, арк. 211; спр. 1454, арк. 105v; спр. 1473, арк. 124v; спр. 1495, арк. 34v; спр. 1504, арк. 11; спр. 1520, арк. 21; спр. 1576, арк. 32, 132; спр. 1647, арк. 123v; спр. 1678, арк. 28; спр. 1684, арк. 10v; спр. 1689, арк. 21; спр. 1875, арк. 18; спр. 1881, арк. 14. 1751–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 286. 1751–1781 рр.

Олег Однороженко