Лизогуб Андрій Юхимович

Лизогуб Андрій Юхимович, сотник конотопський (1716–1719):
Печатка від 1714 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому виходить закута в лати рука вліво з шаблею, в середині рицарський хрест; над щитом корона, в нашоломнику п’ять страусових пер, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: АЛСК.

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50703. 1716 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 95. 1714 р.

Лизогуб Андрій Юхимович, сотник конотопський (1716–1719):
Печатка від 1719 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому виходить закута в лати рука вліво з шаблею, в середині рицарський хрест; над щитом дев’ять страусових пер, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: АЛСК.

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50714. 1719 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 355, арк. 3v. 1719 р.

Олег Однороженко