Лизогуб Яків Кіндратович

Лизогуб Яків Кіндратович, полковник канівський (1666–1669), генеральний осавул (1669–1674), полковник чернігівський (1685–1698):
Печатка від 1674 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому виходить вліво рука з шаблею, праворуч літера: Ѧ; над щитом три страусових пера.

овальна, розмір 17х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13981. 1674 р.

Олег Однороженко