Лизогуб Яків Юхимович

Лизогуб Яків Юхимович, генеральний бунчужний (1710–1728):
Печатка від 1716 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому виходить закута в лати рука вліво з шаблею, [в середині рицарський хрест]; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: ЄЦПВВЗБЄӔЛ.

восьмикутна, розмір 25х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 153, арк. 60v, 64v. 1716 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 95. 1716 р.

Лизогуб Яків Юхимович, генеральний бунчужний (1710–1728):
Печатка від 1717–1721 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому виходить закута в лати рука вліво з шаблею, в середині рицарський хрест; над щитом шоломова корона, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: ЄЦПВВЗБЕӔЛ.

восьмикутна, розмір 25х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50708; спр. 50953; спр. 50963. 1717–1721 рр.

Олег Однороженко