Лизиносівна Василиса Глібівна

княгиня Василиса Глібівна Лизиносівна:
Печатка від 8.4.1512:

В полі печатки знак у вигляді літери П з перехрещеним правим кінцем.
Напис по колу: …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka IІ, Plik 23. 8.4.1512.

Олег Однороженко