Мачоха Матвій Павлович

Мачоха Матвій Павлович, бурмистр київський:
Печатка від 27.11.1627–1635:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп; згори літери: ММ.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 29v. 1635 р.

Публікації:
Ситий І. Печатки міських урядовців. – С. 3, мал. 2. 27.11.1627.

Олег Однороженко