Маковський Іван Миколайович

Маковський Іван Миколайович, сотник кролевецький (1675–1707):
Печатка від 1681 р.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору; згори літери: ІМ, здолу літери: МКС.

восьмикутна, розмір 14х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50923. 1681 р.

Маковський Іван Миколайович, сотник кролевецький (1675–1707):
Печатка від 1697–1700 рр.:

В полі печатки серце, яке пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу, згори хрестик під короною; навколо літери: ІММКС та візерунок.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50509. 1697 р.

Публікації:
Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 220–221, мал. 6. 1700 р.
Ситий І. Старшинські печатки. – С. 229, мал. 27. 1700 р.

Олег Однороженко