Максимович Петро

Максимович Петро, сотенний писар новоміський (1757–1764):
Печатка від 1757–1764 рр.:

В полі печатки квадратний бароковий щит, на якому дата: 1757; над щитом князівська корона.

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52307. 1764 р.

Олег Однороженко