Максимович Тишко

Максимович Тишко, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496:

В полі печатки знак у вигляді літери Т з меншою літерою и праворуч.
Напис по колу: + ПЄVАТЬ ТИШКОВА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Тишко Максимович»).

Олег Однороженко