Мальчицький Юрій з Мальчиць

Мальчицький Юрій з Мальчиць, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки стріла вістрям додолу над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки.
Напис по колу: + А СЄ ПЄЧАТЬ ЮРЬЄВА

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 (13.12.1464, «Iurgy de Malczicze»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VІI. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 49, il. 123. 13.12.1464.
Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 34. 13.12.1464.

Олег Однороженко