Малиновський Тимофій

Малиновський Тимофій, полковий канцелярист стародубський:
Печатка від 1763 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому рослина; над щитом князівська корона.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52299. 1763 р.

Олег Однороженко