Малишевський Петро

Малишевський Петро, земський підсудок стародубський:
Печатка від 1764 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на тригір’ї дерево з потрійною кроною; над щитом шоломова корона, в нашоломнику виникає рицар, який тримає в правиці дерево, навколо щита намет (герб Годеба); згори літери: PM.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52308; спр. 52309; спр. 52311; спр. 53328; спр. 53330. 1764 р.

Олег Однороженко