Марковський Ян

Марковський Ян, земянин волинський:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох літер Ш в стовп; згори літери: IМ.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко