Мартинович Артем

Мартинович Артем, полковник ніжинський (1667–1668):
Печатка від 1667 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вгору, обабіч дві п’ятипроменеві зірки; навколо літери: ЄЦПВДИВВЗПНАМ.

восьмикутна, розмір 20х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50458; спр. 56239. 1667 р.

Публікації:
Милорадович Г. Материалы для истории Южной Руси // Черниговские губернские ведомости. – Чернигов, 1858. – № 10. – С. 83. 1667 р.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 6. 1667 р.

Мартинович Артем, полковник ніжинський (1667–1668):
Печатка від 1668 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вгору, обабіч дві п’ятипроменеві зірки; над щитом три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: АМПВВЗН.

восьмикутна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56251. 1668 р.

Олег Однороженко