Мартинович Олехно

Мартинович Олехно, туричанський урядник князя Дмитра Васильовича Курцевича Булиги:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: M …

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 661v. 1576 р.

Олег Однороженко