Масло Григорій

Масло Григорій, земянин київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому мисливський ріжок; згори літери: Г • М.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 281v. 1569 р.

Олег Однороженко