Маячка

Печатка від 1684–1721 рр.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям вгору, обабіч дві семипроменеві зірки; здолу літера: М.

восьмикутна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 185v, 188; ф. 2, спр. 14517. 1684–1721 рр.

Олег Однороженко