Мажуга Сидор

Мажуга Сидор, війт мглинський:
Печатка від 10.11.1729–1732:

В полі печатки серце, на якому перехрещено дві шаблі, навколо візерунок.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52527; спр. 52530; спр. 52531; спр. 52533; спр. 52535; спр. 52536; спр. 52537. 1730–1732 рр.

Публікації:
Ситий І. Печатки міських урядовців. – С. 3, мал. 10. 10.11.1729.

Олег Однороженко