Мелешко Іван Іванович

Мелешко Іван Іванович, підкоморій мозирський, войський слонімський:
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки чотиридільний готичний щит, на якому: в першій частині – три вруба (герб роду панів Мелешків), в другій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб роду панів Тишкевичів – матері, Анастасії Василівни Тишкевичівни), в третій частині – рицарський хрест (герб роду Поддубенських – бабки за батьківською лінією, доньки полоцького боярина Олехна Поддубенського), в четвертій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч (герб роду князів Чорторийських – бабки за материнською лінією, княжни Олександри Семенівни Чорторийської).

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8230. 1589 р.

Олег Однороженко