Мелешко Кондрат Васильович

Мелешко Кондрат Васильович, земський писар городенський (1606–1609), земський підсудок городенський (1609–1611), земський суддя городенський (1611–1624), підкоморій городенський (1624–1625):
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому три вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера; навколо літери: KMSZG.

овальна, розмір 23х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 44, арк. 10. 1621 р.

Олег Однороженко