Мелешкович Семен

Мелешкович Семен, міщанин київський:
Печатка від 1551 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з потрійним розгалуженням здолу; згори напис: СЄМЄн.

овальна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 21. 1551 р.

Олег Однороженко