Мельштинський Спитко

Спитко з Мельштина, князь Подільський (1393–1399):
Печатка від 1387–1394 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори.
Напис по колу: + S • DNI : SPITKO : DE MOLSTEIN :

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ANK, AADMK, Perg. 93; Dok.Dep.Waw., Perg. 257. 4.10.1389–25.11.1393.
UJ, Perg. 13/6066; Perg. 14/5588. 4.11.1394.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom III. – S. 75. 1387 р.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 30, il. 56. 1387 р.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 90. 1394 р.

Олег Однороженко