Менська сотня

Печатка від 1750–1752 рр.:

В полі печатки перехрещено шаблю і стрілу вістрями додолу, згори рицарський хрест під шоломовою короною; праворуч літера: П, ліворуч літера: С, здолу літера: М; здолу перехрещено дві пальмові галузки.

овальна, розмір 19х16 мм.ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 192, арк. 127v. 1750 р.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 192, арк. 127v. 1750 р.

Публікації:
Ситий І. Адміністративні печатки Гетьманщини. – С. 2, мал. 1. 1752 р.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 286, n. 1. 1750 р.

Печатка від 1753–1780 рр.:

В полі печатки на землі квітки на тлі могили, над якою древко.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ СОТЕННАѦ МЕНСКАѦ

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 88. 1774 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 11378, арк. 172; ф. 108, оп. 2, спр. 25, арк. 235; спр. 192, арк. 127v; спр. 1043, арк. 89v, 101v; спр. 1179, арк. 29v, 79v, 159v, 282v, 540v, 585v, 605v, 632v, 647v, 677v; спр. 1272, арк. 77v; спр. 1274, арк. 25v; спр. 1289, арк. 185v; спр. 1352, арк. 326; спр. 1355, арк. 264; спр. 1663, арк. 15v. 1753–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 286, n. 2. 1753–1773 рр.
Калібаба Д. Мена 930 років. – С. 4. 1753–1773 рр.
Ситий І. Адміністративні печатки Гетьманщини. – С. 2, мал. 2. 1763 р.
Ситий І., Казіміров Д. «Протокол, или Потребность» Менського намісництва. – Мал. 1763 р.

Олег Однороженко